H&H Klíma

A kosár üres

Zöld Beruházási Rendszer - ZBR-EH-09 pályázat

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.
A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) működtetésének szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázat célja

Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.
A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget – és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Pályázók köre

Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében: természetes személyek, lakásszövetkezetek, társasházak. Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
 • Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
 • természetes személyek,
 • lakásszövetkezetek,
 • társasházak
 • Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)
 • Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
 • Fűtéskorszerűsítés (szabályozott fűtési rendszer) és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
 • A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra és az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. Épületekhez kapcsolható megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése (napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, biomassza tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása)
 • Új építésű, energiatakarékos házak építésének támogatása
Megkezdett projekt nem támogatható.

Az elnyerhető támogatás mértéke

A támogatási rendszer úgy került kialakítva, hogy az elsősorban komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön, amelynek megvalósulása esetén a Pályázók rendelkezésére áll az ún. Klíma BÓNUSZ kiegészítő támogatás is. Ennek megfelelően a támogatás többszintű lehet, az alábbiak szerint:

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)

A vissza nem térítendő támogatás lakásonként igényelhető.

Valamennyi érvényes pályázat esetén, amely megfelel a 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat energetikai minőségi osztály javítási kritériumának (tehát a pályázat megvalósítása révén legalább eggyel jobb energetikai kategóriát ér el) igénybe vehető állami támogatás, melynek alapja a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) bekerülési költség, melynek mértéke:

Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelembevehető beruházási költség: 1.850.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 555.000,- Ft

Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2.100.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 630.000,- Ft

Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 1.800.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 540.000,- Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4.900.000,- Ft
Támogatás mértéke: 30 %, de maximum 1.470.000,- Ft


A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.
Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

Klímabónusz

KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság arányos támogatás) Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a „B” energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a „B” kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra.

A klíma bónusz támogatás mértéke:

Elért energetikai kategória: A+
Kiegészítő támogatás: 30% (max 1 000 000 Ft)
Elért energetikai kategória: A
Kiegészítő támogatás: 20% (max 600 000 Ft)
Elért energetikai kategória: B
Kiegészítő támogatás: 10% (max 200 000 Ft)

Tájékoztató


Környezet és Energia Operatív Program 2009. pályázat - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Konstrukció célja:

A pályázati konstrukció célja a hatékonyság, az energiatakarékosság, valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Kedvezményezettek köre:

Vállalkozások, költségvetési szervek és intézményei, nonprofit szervezetek, egyéb gazdasági szervezetek. A pályázók körének pontos meghatározásait a pályázati útmutató tartalmazza.

Támogatás min - max összege:

Az elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet.

Támogatás mértéke:

30-70% - kedvezményezetti célcsoport és regionális térkép alapján 10-80% - ún. jövedelemtermelő projekt esetében (támogatás intenzitás számítás alapján)

Projekt területi korlátozása:

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat. Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

Fájlok

H&H Klímatechnika 2006 Bt.
+3676-611-133 info@hhklima.hu
6045 Kecskemét, Kőhíd utca 28.

2022 © Minden jog fenntartva.